چه کسی می تواند اجازه اقامت دریافت کند؟

کسی که یک ملک از جمله زمین،آپارتمان،ویلا و... خریداری کند میتواند برای شهروندی ترکیه اقدام کند

چه کسی میتواند برای شهروندی ترکیه اقدام کند؟

طبق قانون شهروندی ترکیه، سرمایه گذاران خارجی که واجد شرایط برای سرمایه گذاری هستند، در زیر نشان داده شده است؛ می توانند شهروندی ترکیه رادریافت کنند

توسط سرمایه گذاری

  • شما میتوانید شرکتی ثبت کنید که ارزش سهام آن به 500.000 دلار باشد و یا سهامی خریداری کنید که ارزش آن 500.000 دلار باشد
  • سرمایه گذاری ثابت به میزان حداقل 500.000 دلار، ثابت شده توسط وزارت اقتصاد

با خرید یک ملک

  • خرید املاک و مستغلات به مبلغ حداقل 250.000 دلار، تایید شده توسط وزارت محیط زیست و شهرسازی با توجه به اینکه در اداره  ثبت اسناد ذکر می گردد که این ملک نباید طی 3 سال به فروش برسد

با استفاده از استخدام کارگر

  • ایجاد اشتغال برای حداقل 50 نفر، ثابت شده توسط وزارت کار و امنیت اجتماعی

توسط سرمایه گذاری

  • حداقل500.000 دلار سپرده گذاری در بانک های مستقر در ترکیه، تایید شده توسط اداره نظارت و تنظیم بانکداری که چنین مبلغی به مدت سه سال در بانک نگهداری خواهد شد.

توسط اوراق قرضه ی دولتی

  • خرید اوراق قرضه دولتی به میزان حداقل 500.000 دلار، اثبات شده توسط اداره خزانه داری با توجه به اینکه این اوراق به مدت 3 سال نباید واگذار شوند